Zróżnicowane i złożone środowiska danych stanowią wyzwanie dla organizacji szukających możliwości operacjonalizacji analityki i wykorzystania najnowszych technik AI w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Lider analityki, firma SAS, rozbudowuje platformę cloud-native SAS Viya o nowe funkcje ułatwiające zarządzanie danymi.


 REKLAMA 
 sole mis 
 
Analityka pozwala organizacjom wykorzystać potencjał big data do identyfikowania nowych możliwości biznesowych. Aby odnieść sukces, należy zacząć od wdrożenia technik umożliwiających odkrywanie, przygotowywanie i zarządzanie danymi – mówi Tapan Patel, senior marketing manager ds. sztucznej inteligencji i analityki w SAS. Nowe funkcje SAS Viya pozwalają firmom na katalogowanie zasobów informacyjnych zarówno w ramach środowiska chmurowego, jak i własnej infrastruktury IT organizacji, a także bezproblemowe przygotowywanie danych do analizy. To kluczowe działania zapewniające sukces procesów analitycznych – dodaje.


W procesach analitycznych najwięcej czasu zajmuje przygotowywanie danych. Tymczasem specjaliści powinni bardziej skupić się na budowaniu dobrych modeli i szczegółowej prezentacji wniosków z analiz. Niezależnie od tego, czy dane są proste czy złożone, organizacje potrzebują innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają opanować chaos informacyjny, zwiększają elastyczność i ułatwiają ich efektywne wykorzystanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu, SAS prezentuje dwie nowe funkcje platformy SAS Viya.

SAS Studio Analyst

Analityka i sztuczna inteligencja stają się nieodłącznymi elementami codziennych działań. Organizacje muszą mieć dostęp do jakościowych danych we właściwym miejscu i czasie.

SAS Studio Analyst umożliwia analitykom i specjalistom data science szybkie dostarczanie danych na potrzeby procesów analitycznych. SAS Studio Analyst pozwala użytkownikom na przygotowanie danych w taki sposób, aby umożliwić efektywne zarządzanie nimi i ponowne wykorzystanie w kolejnych projektach. Dzięki temu organizacje mogą szybciej przeprowadzać inicjatywy z zakresu analityki i efektywnie przygotowywać dane na swoje potrzeby.

SAS Information Governance

W świecie nieograniczonych źródeł danych wiele organizacji ma trudności z pozyskaniem wszystkich dostępnych informacji, identyfikowaniem zawartości zbiorów danych czy ich oceną na potrzeby projektów analitycznych. Wraz ze wzrostem liczby danych pochodzących z coraz to nowych źródeł, problemy te stają się bardziej złożone, co wpływa na efekty analiz.

SAS Information Governance zapewnia intuicyjny katalog danych i możliwość wyszukiwania metadanych zarówno analitykom, jak i użytkownikom biznesowym czy specjalistom IT. Dzięki temu mogą oni wprowadzać, zarządzać i odkrywać źródła danych, jednocześnie dbając o ich bezpieczeństwo. Nowa funkcja platformy SAS Viya daje analitykom możliwość spędzenia większej ilości czasu na analizach, a nie na poszukiwaniu i organizacji danych.

Lepsze zarządzanie danymi w ochronie zdrowia

Właściwe zarządzanie danymi wpływa nie tylko na procesy biznesowe, ale także zdrowie i życie ludzi. Władze hrabstwa Riverside w południowej Kalifornii wykorzystują narzędzia analityczne SAS do integracji dużej liczby danych, z wielu różnych źródeł, dotyczących ponad 2,5 miliona osób. Informacje pochodzą m.in. z centrum medycznego, placówki psychiatrycznej, kilku klinik, a nawet więzienia. Połączenie i przygotowanie danych z wielu baz, a także zastosowanie technik analitycznych i wizualizacyjnych pozwala władzom określić, w jakim stopniu obywatele korzystają z usług medycznych, a także umożliwia tworzenie planów leczenia i przewidywanie ich skutków. Analityka oferuje możliwość stworzenia precyzyjnego profilu danej osoby, nawet jeżeli nie wszystkie dane, np. adres, są zgodne w poszczególnych bazach.

Wcześniej mieliśmy ogromny problem z integracją danych – mówi Judi Nightingale, dyrektor ds. ochrony zdrowia w hrabstwie Riverside. Platforma SAS pozwoliła nam uzyskać zintegrowany profil każdej osoby i ograniczyć silosowe działania. Dzięki temu możemy szybciej i efektywniej reagować, zapewniając odpowiednie wsparcie wszystkim mieszkańcom hrabstwa.


Źródło: SAS Institute

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top