CRM w Grupie Kapitałowej INFOR PL

MICROSOFT - systemy ERP, CRM, MRP, ERPGrupa kapitałowa INFOR PL jest czołowym polskim dostawcą profesjonalnych informacji o tematyce prawno – gospodarczej. Firma działa na polskim rynku medialnym od przeszło 20 lat, stale ugruntowując swoją pozycję lidera. Adresatami produktów grupy są między innymi właściciele firm, menedżerowie, prawnicy, a także księgowi, kadrowi i urzędnicy. Obecnie w skład Grupy INFOR PL wchodzi 7 spółek o różnym profilu działalności: Infornext.pl, INFOR IT, INFOR Biznes, INFOR Ekspert, INFOR Training, INFOR Progres oraz Lucrum.
Wprowadzenie Grupa kapitałowa INFOR PL jest czołowym polskim dostawcą profesjonalnych informacji o tematyce prawno – gospodarczej. Firma działa na polskim rynku medialnym od przeszło 20 lat, stale ugruntowując swoją pozycję lidera. Adresatami produktów grupy są między innymi właściciele firm, menedżerowie, prawnicy, a także księgowi, kadrowi i urzędnicy. Obecnie w skład Grupy INFOR PL wchodzi 7 spółek o różnym profilu działalności: Infornext.pl, INFOR IT, INFOR Biznes, INFOR Ekspert, INFOR Training, INFOR Progres oraz Lucrum. INFOR PL angażuje się w liczne projekty internetowe, wydaje czasopisma, a także rozwija ofertę specjalistycznych szkoleń.

Wśród produktów spółek należących do holdingu znajdują się: „Dziennik Gazeta Prawna” oraz powiązane z nim tematyczne serwisy internetowe takie jak dziennik.pl, gazetaprawna.pl oraz forsal.pl, portal prawno – gospodarczy infor.pl, rodzina serwisów specjalistycznych INFOR Lex, internetowo – papierowe wydania czasopism, m.in. „Monitor księgowego”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Personel i Zarządzanie”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, serwis społecznościowy prawnik.pl oraz serwisy tematyczne wieszjak.pl.

Sytuacja firmy

Grupa kapitałowa INFOR PL działa na rynku medialnym od ponad 20 lat. Jest znanym i cenionym wydawcą dziennika, prasy fachowej, książek, portalów informacyjnych i produktów elektronicznych. Jako organizacja o charakterze innowacyjnym, prowadzi rozbudowaną działalność badawczo – rozwojową, jest nastawiona na doradztwo i nowoczesne formy przekazu.

INFOR PL koncentruje się obecnie na dostarczaniu profesjonalnych informacji o charakterze prawno – gospodarczym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Odbiorcami produktów grupy są między innymi właściciele firm, menedżerowie, prawnicy, księgowi, kadrowi oraz urzędnicy.

Już w 2006 roku INFOR PL (wtedy jeszcze jako Grupa Wydawnicza INFOR S.A.) rozpoczął poszukiwania systemu, który pozwoliłby na zgromadzenie wiedzy o klientach firmy w jednym miejscu, a zarazem umożliwiłby indywidualne podejście do procesów marketingowych, sprzedażowych i posprzedażowych w każdym z segmentów firmy.

Przed wdrożeniem systemu, poszczególne struktury INFOR używały różnego rodzaju rozwiązań wspierających ich działalność związaną z relacjami z klientami – począwszy od papierowych notesów, poprzez złożone arkusze kalkulacyjne w końcu na autorskich – nie rzadko dosyć rozbudowanych – rozwiązaniach bazodanowych skończywszy.
Przed wdrożeniem systemu istniały u nas różne bazy o rożnej jakości danych. Oznaczało to wiele problemów z analizami dotyczącymi klientów – mówi Marcin Malinowski, Członek Zarządu INFOR PL S.A.
Rozwiązanie

W 2006 roku, po analizie dostępnych na polskim rynku rozwiązań klasy CRM, Zarząd INFOR PL S.A. podjął decyzję o implementacji systemu Microsoft Dynamics CRM. Głównymi powodami wyboru właśnie tego rozwiązania był fakt, że system już w standardowej wersji oferował bardzo rozbudowaną funkcjonalność i ogromną elastyczność oraz, że dawał gwarancję jego rozwoju w przyszłości. Dodatkowo platforma technologiczna systemu doskonale wpisywała się w nową strategię informatyzacji firmy.
Wybór systemu klasy CRM dla firmy o tak zróżnicowanych zakresach działalności jak nasza, nie był sprawą prostą. Przyjrzeliśmy się kilkunastu rozwiązaniom. Wybór padł na Microsoft Dynamics CRM. Dlaczego? Otóż przekonała nas przede wszystkim możliwość rozwoju tego produktu w przyszłości. Dodatkową gwarancją jest marka producenta. Zdecydowaliśmy się na produkty Microsoftu również dlatego, że bazują one na systemach, które są standardem w naszej firmie – mówi Marcin Malinowski z INFOR PL S.A.
Ponieważ w założeniu systemem CRM miały zostać objęte wszystkie struktury sprzedażowe oraz marketingowe, należało podzielić projekt na etapy. Takie podejście pozwoliło na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia projektu. Oczywiście decydując się na rozwiązanie firmy Microsoft trzeba było również zadbać o zapewnienie odpowiedniej infrastruktury systemowej jak i sprzętowej. Dlatego też w ramach tego projektu dokonano najpierw odpowiednich inwestycji w „fundamenty” docelowej infrastruktury informatycznej, zarówno pod względem sprzętu jak i oprogramowania serwerowego Microsoft Windows Serwer, Microsoft Exchange oraz Microsoft SQL Server. Zostały również zaimplementowane nowe usługi katalogowe w pełni oparte o Microsoft Active Directory oraz nowoczesne rozwiązanie poczty elektronicznej i współdzielonych kalendarzy oparte na serwerze Microsoft Exchange.

Jak to działa?

Do pierwszego etapu INFOR PL S.A. zaprosił zewnętrznego partnera technologicznego, posiadającego niezbędną wiedzę w zakresie implementacji systemów klasy CRM, jak również doświadczenie w branży wydawniczej. INFOR PL pragnął w ten sposób zminimalizować ryzyko niepotrzebnego tłumaczenia „podstaw” procesów branży, a co za tym idzie ponoszenia zbędnych kosztów „kształcenia” dostawcy rozwiązania.

Podczas pierwszej fazy projektu specjaliści IT z INFOR-u szybko nabyli kompetencje technologiczne, pozwalające na samodzielne utrzymywanie i rozwijanie systemu. W efekcie, po wydzieleniu się struktur informatycznych, jako samodzielnej spółki technologicznej pod nazwą INFOR IT stała się ona głównym partnerem wdrożeniowym podczas kolejnych etapów projektu, stając się równocześnie niekwestionowanym liderem w obszarze kompetencji wdrożeniowych rozwiązania Microsoft Dynamics CRM w branży wydawniczej i szkoleniowej.

Pierwsza faza projektu CRM objęła ówczesne Biuro Sprzedaży Produktów Elektronicznych INFOR Lex, posiadające wówczas oddział centralny oraz cztery oddziały zlokalizowane na terenie całego kraju. Od nowego systemu oczekiwano wtedy przede wszystkim scentralizowania rozproszonych źródeł danych o klientach oraz zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji pomiędzy wszystkimi użytkownikami systemu. Podczas wdrożenia powstały również nowe procedury, zoptymalizowane zostały istniejące procesy sprzedażowe, telemarketingowe oraz obsługi posprzedażnej klientów. W sumie w pierwszym etapie wdrożeniem objętych zostało 50 użytkowników: handlowców, telemarketerów, pracowników działu wsparcia sprzedaży oraz menadżerów. W efekcie zlikwidowanych zostało blisko 40 arkuszy excelowych, pełniących rolę baz danych wiedzy o klientach oraz autorski system bazodanowy wspierający procesy telemarketingowe. Bardzo dobra organizacja projektu zaowocowała zakończeniem wdrożenia zgodnie z zakładanym harmonogramem, zakresem oraz planowanymi kosztami.

W kolejnych etapach wdrożeniem objęto spółki INFOR Ekspert oraz INFOR Biznes, gdzie główny ciężar wdrożenia objął działy marketingu i promocji, koncentrując się na zarządzaniu wielokanałowymi kampaniami marketingowymi. Podczas tego etapu, bazując na kilkumiesięcznych doświadczeniach z użytkowania systemu, zostały również zoptymalizowane wcześniej wdrożone procesy INFOR Lex.

W tym samym czasie pełnym wdrożeniem została objęta zajmująca się organizacją specjalistycznych szkoleń, kursów i konferencji spółka INFOR Training. Implementacja dotyczyła tutaj takich obszarów jak: marketing, telemarketing, procesy sprzedaży, procesy posprzedażne, raportowanie, system prowizyjny, mass e-mailing, integracja z systemem ERP w zakresie fakturowania oraz migracja danych z dotychczasowego autorskiego systemu pełniącego rolę bazy klientów INFOR Training.
Zakres projektu w INFOR Training objął telemarketing, procesy sprzedażowe oraz posprzedażne, jak również integrację z istniejącym systemem ERP w zakresie fakturowania. W Microsoft Dynamics CRM przygotowano zestawy raportów, pozwalające na bieżącą kontrolę procesów oraz raportowanie sprzedaży. System zapewnia również mechanizmy do automatycznego naliczania prowizji dla handlowców. Funkcjonalności systemu dostosowano do specyficznych potrzeb wykonywania mass e-mailingu. Zmigrowano również wszystkie dane z dotychczasowego systemu autorskiego – mówi Renata Burlikowska, Menedżer ds. Promocji, INFOR Training.
Dostosowanie systemu do działalności biznesowej klienta

Spółka INFOR IT dostosowała funkcjonalności narzędzia do profilu działalności całej grupy. Stąd wprowadzone zostały narzędzia do centralizacji i standaryzacji danych, funkcje analityczne i raportujące, czy też opracowane zostały mechanizmy do naliczania prowizji dla handlowców.

Na dzień dzisiejszy wdrożenie Microsoft Dynamics CRM objęło wszystkie kluczowe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej INFOR PL, a liczba licencji sięga już blisko 200 nazwanych użytkowników.

Co istotne, system jest nieustannie rozwijany o dodatkowe moduły i funkcjonalności – dostosowując się elastycznie do zmiennych warunków biznesowych panujących w samej grupie jak też na rynku medialnym w ostatnich latach.

Obecnie system Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest integralną częścią strategii informatycznej w grupie kapitałowej INFOR PL.

Korzyści biznesowe

Wsparcie obszaru marketingu i sprzedaży

Dzięki implementacji systemu Microsoft Dynamics CRM usprawniono realizację akcji telemarketingowych oraz kampanii marketingowych. System wspomaga planowanie kampanii, segmentację klientów, przydzielanie telemarketerów do konkretnych projektów, rejestrację kontaktów oraz wykonywanie działań przedsprzedażowych.

Równie zaawansowanym wsparciem objęty został obszar sprzedaży. Wykorzystanie narzędzi systemowych usprawniło organizację pracy mobilnych handlowców w zakresie rejestracji nowych klientów, obsługi kalendarza spotkań, raportów z wizyt czy przyjmowania zamówień.

Narzędzie wspomaga także odpowiednią organizację obsługi zamówień w centrali – wspiera weryfikację zamówień i komunikację z obszarem Back Office – realizację zamówień.

W obszarze obsługi posprzedażnej system przypomina o kończących się terminach prenumeraty i ułatwia obsługę jej odnowienia, wspomaga także obsługę zwrotów, reklamacji, rezygnacji oraz windykacji. Istotną korzyścią z implementacji Dynamics CRM w obszarze raportowania jest dostarczanie użytkownikom dedykowanych informacji o charakterze statystycznym i biznesowym.
Dzięki wdrożeniu systemu Dynamics CRM w naszej firmie znacznie usprawniono realizację działań marketingowych. System umożliwił jeszcze lepsze planowanie i realizację akcji telemarketingowych, działań e-mailowych jak i kampanii direct marketingowych, ułatwił segmentację klientów, zapewnił rejestrację wszystkich informacji o kliencie oraz zapewnił zarządzanie działaniami sprzedażowymi. System usprawnił organizację pracy mobilnych handlowców w zakresie rejestracji nowych klientów, obsługi kalendarza spotkań, raportów z wizyt oraz przyjmowania zamówień. Wdrożony w naszej firmie system CRM wspomógł także weryfikację oraz realizację zamówień – mówi Aneta Kowalska, Dyrektor Biura Marketingu i Sprzedaży, Członek Zarządu INFOR Ekspert.
Centralizacja danych

Implementacja systemu Microsoft Dynamics CRM umożliwiła zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących klientów w jednym miejscu. Są to zarówno dane, jak i dokumenty, do których dostęp stał się łatwy, intuicyjny, a zarazem bezpieczny.

Optymalizacja procesów

Funkcjonalności aplikacji pozwoliły na realizację większości zaawansowanych procesów biznesowych, charakterystycznych dla działalności grupy INFOR PL. Ponadto, podczas dostosowywania systemu do działalności biznesowej klienta zwrócono szczególną uwagę na wsparcie użytkowników w wykonywaniu przez nich codziennych, rutynowych czynności, które Microsoft Dynamics CRM realizuje w sposób zautomatyzowany.

Podsumowując, korzyści biznesowe, które uzyskał holding INFOR PL oraz poszczególne spółki zależne:
  • Microsoft Dynamics CRM pomógł w zebraniu wszystkich danych o klientach INFOR w jednym miejscu oraz w jednej, spójnej strukturze.
  • System zagwarantował bezpieczeństwo gromadzonych danych o klientach oraz informacji o działaniach marketingowych.
  • Aplikacja umożliwiła ewidencjonowanie i śledzenie procesów sprzedażowych oraz analizę kosztów sprzedaży na poszczególnego klienta, handlowca czy nawet transkację.
  • Innowacyjne funkcjonalności aplikacji pozwoliły na szybkie, proste i bezproblemowe jej dopasowanie do profilu działalności każdej ze spółek oraz do stale zmieniających się warunków rynkowych.
  • Wyposażenie narzędzia w funkcje analityczne i raportujące pomogło w jeszcze lepszym monitorowaniu faktycznego obrazu stanu firmy, a tym samym umożliwiło podejmowanie najkorzystniejszych dla firmy decyzji.
  • Dynamics CRM wspomógł działania marketingowe podejmowane w obrębie spółek oraz umożliwił weryfikację ich skuteczności.
  • Dzięki systemowi znaczącemu skróceniu uległy procesy związane z przepływem informacji między działami sprzedażowymi pracującymi bezpośrednio na Microsoft Dynamics CRM, a działem odpowiedzialnym za dystrybucję.
  • Skróceniu uległ proces związany z rozliczeniami sprzedaży i naliczaniem prowizji dla handlowców.
  • Skróceniu uległ czas potrzebny na targetowanie grup klientów oraz wykonywanie precyzyjnych analiz.
Referencje
Jako główny dostawca technologii informatycznych dla grupy kapitałowej INFOR PL mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że w 2006 roku decydując się na Microsoft Dynamics CRM dokonaliśmy trafnego wyboru – mówi Adam Czeczuk, Wiceprezes INFOR IT.
Dzięki otwartości systemu Microsoft Dynamics CRM byliśmy w stanie nadążyć za zmianami jakie zachodziły u naszego klienta. Szczególnie na przestrzeni dwóch ostatnich lat, kiedy to z INFORU zaczęły się wydzielać kolejne spółki, takie jak INFOR Ekspert, INFOR Biznes czy INFOR Training – dodaje Adam Czeczuk z INFOR IT.
Wdrożenie systemu CRM przypadło na okres zmian w strukturze firmy, a także na dynamiczny rozwój naszych produktów internetowych. To spowodowało, że wdrożeniem musiało być objętych więcej obszarów niż na początku zakładaliśmy. Tu nieoceniona stała się możliwość skalowania systemu – podsumowuje Marcin Malinowski z INFOR PL S.A.
Źródło: www.microsoft.com/poland

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top