FinTech - skrót od Financial Technologies – to określenie stosunkowo nowego sektora usług finansowych opartych na technologii informacyjnej. Do tej branży możemy zaliczyć np. banki, zakłady ubezpieczeń, instytucje płatnicze, czy firmy inwestycyjne.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 
 
Podmioty zajmujące się tego typu działalnością tworzą takie rozwiązania jak np. bankowe aplikacje mobilne, pozwalające na płynne zarządzanie finansami, otwieranie kont z limitem wypłat przeznaczonych na określone cele czy informujące na jednym urządzeniu o wszelkich transakcjach, na wszystkich rachunkach. Współcześnie, cały sektor FinTech zyskał potężnego sprzymierzeńca w postaci chmur obliczeniowych. Dlaczego tak się stało?

Nowa era

Przed największym rozkwitem technologii FinTech, czyli przed rokiem 2015 rozwiązania informatyczne instytucji finansowych koncentrowały się raczej na systemach wewnętrznych, umożliwiających sprawną obsługę klienta, który musiał jednak w większości przypadków pofatygować się do owej instytucji osobiście.

Obecnie sytuacja uległa znaczącej zmianie; powszechna dostępność urządzeń mobilnych mających dostęp do internetu, takich jak laptopy, tablety czy nawet telefony komórkowe, sprawiła że dokonywanie transakcji finansowych nie wymaga osobistego stawiennictwa w instytucji rodzaju bank czy SKOK. Tym samym, przed firmami z branży IT, w tym FinTech, stanęło nowe wyzwanie: stworzyć takie rozwiązania technologiczne, które w maksymalnym możliwym stopniu ułatwią klientom korzystanie z usług finansowych, takich jak otwieranie i zamykanie kont, wydawanie poleceń przelewów, szybkie zaciąganie pożyczek, dokonywanie płatności itp.

Bezcennym narzędziem, które może ułatwić realizację tego zadania są chmury obliczeniowe. Bezcennym, ale dodajmy też, że koniecznym; ponieważ coraz większa liczba użytkowników sieci zwraca się w stronę chmur, skuteczne dotarcie do nich a następnie podjęcie współpracy, będzie w pełni możliwe tylko przy wykorzystaniu potencjału technologii cloud computing.

FinTech(mura)?

Zestawiając ze sobą te dwa pojęcia: chmura obliczeniowa i rozwiązania FinTech, należy zadać sobie pytanie, w jaki sposób to drugie może wykorzystać pierwsze aby przekonać do siebie sektor usług bankowych?

Odpowiedzią może być fakt, że istnieją cztery sprawdzone udogodnienia, jakie chmury oferują specjalistom z branży FinTech. Owe udogodnienia są jednocześnie bardzo istotnymi powodami, poza coraz większą popularnością chmur wśród potencjalnych klientów banków, dla których FinTech coraz głębiej zanurza się w świat cloud computingu.

Szybkie wdrożenie

Pierwsze z nich związane jest z szybkością wdrażania nowych rozwiązań. Kiedy w sektorze usług bankowych pojawia się nowe udogodnienie usprawniające współpracę na linii bank – klient, to dzięki potężnym mocom obliczeniowych serwerów odpowiedzialnych za działanie chmur wdrożenie go jest kwestią zaledwie godzin, podczas gdy wcześniej potrzebne były dni, tygodnie, a nawet miesiące.

Łatwość zarządzania danymi

Drugie dotyczy lepszej sprawności w gromadzeniu i kategoryzowaniu danych. Coraz większa liczba klientów banków i innych instytucji finansowych połączona z coraz to większą ilością różnych usług daje efekt w postaci ogromnej ilości danych, które trzeba gdzieś gromadzić, kategoryzować i selekcjonować w taki sposób, aby dostęp do nich był łatwy i szybki. Możliwość taką dają właśnie chmury, w których można przechowywać w usystematyzowany sposób o wiele większe ilości danych niż na klasycznych twardych dyskach. Do tego dostęp do informacji zawartych w chmurach jest na tyle szybki, że umożliwia bezproblemowe odnalezienie i analizę danych niezbędnych do przeprowadzenia konkretnej analizy związanej z usługą świadczoną przez instytucję finansową, np. udzieleniem kredytu.

Bezpieczeństwo

Sprawa trzecia to ogromny potencjał obliczeniowy i analityczny chmur. Działanie branży bankowej związane jest z koniecznością wnikliwej kontroli informacji niezbędnych dla prawidłowego świadczenia poszczególnych usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa klientom, powierzających jej swoje środki finansowe. Olbrzymia moc obliczeniowa chmur pozwala z jednej strony na wnikliwą analizę danych niezbędnych dla sprawnej realizacji poszczególnych usług, a z drugiej pozwala na szybkie wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości w przesyłanych danych, co świadczyć może o próbie dokonania przestępstwa finansowego lub cyberataku. Tak więc chmura nie tylko usprawnia i przyspiesza pracę banków, ale także w znacznym stopniu ja zabezpiecza.

Łatwiejszy dostęp dla klienta

Po czwarte, stosując rozwiązania FinTech oparte o chmurę, banki i inne instytucje finansowe oferują swoim klientom wysoki stopień swego rodzaju autonomii, polegający na możliwości samodzielnego dokonywania przez nich większości operacji związanych z bankowością (płatności, przelewy, pożyczki itd.). Dzięki temu klienci oszczędzają czas, co jest szczególnie istotne przy prowadzeniu działalności gospodarczej, a same banki mogą koncentrować się na wprowadzaniu coraz to nowych rozwiązań i udogodnień, a nie na realizacji czynności, które dzięki chmurom i FinTech – owi klient może przeprowadzić samodzielnie.

A więc...

Odpowiadając na pytanie, dlaczego branża FinTech korzysta z dobrodziejstw chmur, należy zwrócić uwagą na dwie najistotniejsze przyczyny: Pierwsza to zwykła konieczność; skoro duża część potencjalnych klientów już korzysta z chmur, to chcąc do nich dotrzeć i przekonać ich do swoich usług, również należy chmury wykorzystać. Druga przyczyna wynika z samych technicznych możliwości cloud computingu – ich wielka moc obliczeniowa połączona z wysokiej jakości systemami zabezpieczeń znacząco przyspiesza, ułatwia oraz chroni operacje typowe dla prawidłowego działania sektora finansowego.

 
Źródło: S-NET

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top