Autostrada Wielkopolska zdecydowała się na wdrożenie prywatnej chmury obliczeniowej, która zastąpiła fizyczną infrastrukturę serwerową spółki. Za doradztwo, projekt migracji oraz utrzymanie zasobów klienta w chmurze VMware odpowiada Beyond.pl, dostawca bezpiecznych usług data center i cloud computing.


 REKLAMA 
 sole mis 


Autostrada Wielkopolska przez wiele lat utrzymywała infrastrukturę IT w modelu mieszanym. Spółka korzystała głównie z usług kolokacji i infrastruktury dedykowanej w serwerowniach Beyond.pl w Poznaniu. W tym roku zdecydowała o pełnej migracji infrastruktury IT do chmury prywatnej.

Nowe podejście miało na celu uprościć kwestie zarządzania własnym sprzętem, w tym monitorowania opłat ponoszonych na rzecz producentów czy licencjonowania. Zależało nam na optymalizacji wewnętrznych procesów bez utraty standardów bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury IT - mówi Krzysztof Andrzejewski, członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej.


Pełna migracja do chmury i kolokacja zwrotna

Po przeanalizowaniu potrzeb klienta, Beyond.pl zarekomendował migrację zasobów utrzymywanych w kolokacji i infrastrukturze dedykowanej do chmury prywatnej VMware. Dostawca dodatkowo zobowiązał się, że przez sześć lat będzie świadczyć usługi chmurowe na sprzęcie nie starszym niż 5-letni, co dla klienta jest gwarancją dostępu do nowoczesnej infrastruktury IT bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat podczas współpracy. Równolegle Autostrada Wielkopolska skorzystała z oferowanego przez Beyond.pl rozwiązania „kolokacji zwrotnej” uruchomionego dla przedsiębiorstw w ramach pakietu pomocowego anty-COVID, które polega na odkupieniu całego posiadanego przez klienta sprzętu IT.

Jednym z kluczowych założeń nowego modelu było utrzymanie dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa i dostępności kluczowych systemów IT. Większość środowiska informatycznego Autostrady Wielkopolska jest w związku z tym utrzymywana w chmurze prywatnej hostowanej w Data Center 2. To jedno z trzech najbezpieczniejszych centrów danych w Europie posiadających certyfikat Rated 4 ANSI/TIA-942 gwarantujący ciągłość usług na poziomie 99,995% w skali roku. Jedynie kopie zapasowe w ramach backupu krzyżowego oraz część zasobów backoffice jest utrzymywana w Data Center 1, które jest oddalone od campusu Beyond.pl zaledwie o 14 km.

Firmom jest coraz trudniej zachować balans pomiędzy ciągłością działania a przewidywalnością kosztów IT. Analizując prognozy biznesowe i potrzeby naszego klienta zarekomendowaliśmy model utrzymania infrastruktury, który uwzględnia kwestie bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwala uniknąć nieprzewidzianych wydatków. Szybkie zwiększenie zasobów również nie jest problemem, ponieważ nasze Data Centers są zabezpieczone na sytuacje nagłego wzrostu zapotrzebowania ze strony klientów - wylicza Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.


Projekt w dwa miesiące

Od maja 2021 roku infrastruktura serwerowa Autostrady Wielkopolskiej utrzymująca środowisko produkcyjne i testowe, jak również kontrolery domeny AD, DNS, DHCP, serwery plików i maszyny bazodanowe oraz routery znajduje się w chmurze prywatnej utrzymywanej w Data Center 2 spółki Beyond.pl.

Zmigrowanie całej infrastruktury do chmury prywatnej VMware w Beyond.pl zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa nie tylko ze względu na certyfikat Rated 4 centrum danych i chmurowe kompetencje dostawcy, ale również skalowalność rozwiązania cloudowego oraz przewidywalność stałych miesięcznych kosztów i oszczędności w dłuższej perspektywie - podsumowuje Krzysztof Andrzejewski, członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej.


Nowy model infrastrukturalny zaprojektowany przez Beyond.pl uwzględnił również optymalizację połączeń sieciowych. Z uwagi na bliską lokalizację Data Center 2 oraz siedziby Autostrady Wielkopolskiej, oba obiekty zostały połączone za pomocą ciemnych włókien światłowodowych, co pozwoliło przekierować cały ruch sieciowy bezpośrednio do Data Center 2.

Źródło: Beyond.pl
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top