Firmy Atos i IBM ogłosiły plany dalszego rozszerzenia swojej globalnej współpracy, aby pomóc bankom i firmom ubezpieczeniowym sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami podczas przenoszenia zasobów i aplikacji do Chmury. Aby pomóc firmom w modernizacjach służących zaspokojeniu potrzeb konsumentów, Atos i IBM zamierzają wspierać swoich klientów z sektora usług finansowych poprzez stworzenie nowego Centrum Atos Cloud of Excellence.
 

 REKLAMA 
 sole mis 
 
Ponieważ instytucje świadczące usługi finansowe równoważą potrzebę napędzania innowacji poprzez dostarczanie usług o wysokiej wartości przy jednoczesnym spełnianiu surowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności, środowiska Chmury hybrydowej odgrywają coraz ważniejszą rolę. Aby wspomóc rozwój branży usług finansowych, Atos zamierza zmodernizować i przenieść do Chmury IBM krytyczne obciążenia klientów. Grupa wykorzysta wbudowane w platformie protokoły bezpieczeństwa i zgodności, które mają pomóc klientom w zmniejszeniu ryzyka i barier prawnych utrudniających transformację i innowacyjność. Rozwiązanie IBM Cloud for Financial Services zapewnia bezpieczeństwo, w tym technologię poufnego przetwarzania danych i szyfrowanie „Keep Your Own Key”, wspierane przez najwyższy dostępny na rynku poziom zabezpieczeń, który pomaga instytucjom finansowym zachować kontrolę nad ich danymi.

Atos Cloud Center of Excellence ma na celu dostarczanie klientom wiedzy na temat technologii i usług finansowych, wspieranych przez najlepszych specjalistów Atos przeszkolonych w zakresie IBM Cloud for Financial Services, IBM Cloud Paks i Red Hat OpenShift (zapewniających pomoc w języku lokalnym). Planowane przez Atos prace nad wsparciem IBM Cloud for Financial Services za pośrednictwem nowego Centrum wzmacniają misję firmy polegającą na modernizacji aplikacji i transformacji chmury hybrydowej na dużą skalę. To z kolei umożliwia rozwiązanie Atos OneCloud — inicjatywa w zakresie proaktywnego przyspieszenia migracji klientów do Chmury, dzięki kompleksowej ofercie zapewniającej dopasowanej do potrzeb branży. Atos oferuje również usługi automatyzacji, w tym: Robotic Process Automation, inteligentne przepływy pracy oparte na Sztucznej Inteligencji oraz przemodelowanie procesów biznesowych wspieranych przez IBM Cloud Pak for Data i IBM Cloud Pak for Integration.

Adrian Gregory, SEVP, Global Head of Financial Services & Insurancew Atos, powiedział:
Banki i firmy ubezpieczeniowe szybko przenoszą swoje aplikacje do Chmury – a pandemia zapewniła mocny nacisk na cyfryzację firm w odpowiedzi na zmieniające się trendy klientów i rynku – to poczucie pilności musi być połączone z determinacją w wyborze odpowiedniego partnera, aby zapewnić długoterminowe możliwości. Łącząc moc Atos OneCloud z IBM Cloud for Financial Services możemy odegrać kluczową rolę we wspieraniu organizacji usług finansowych w ich transformacji, pomagając im sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, innowacyjnością i odpornością na ataki.


Howard Boville, Head of IBM Cloud Platform, powiedział:
Ponieważ instytucje finansowe starają się zmodernizować i wykorzystać moc Chmury hybrydowej i Sztucznej inteligencji, potrzeba bezpieczeństwa i zgodności na wszystkich platformach to priorytet. IBM Cloud for Financial Services ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, przed jakimi stoi branża, dzięki wbudowanym mechanizmom kontrolnym skoncentrowanym na barierach regulacyjnych, które w przeszłości utrudniały transformację cyfrową. Nowe Centrum Atos Cloud of Excellence połączy chmurę hybrydową IBM i rozwiązania AI z ekspertami branżowymi Atos, przeszkolonymi i certyfikowanymi w zakresie tych rozwiązań, a także możliwościami automatyzacji, aby przyspieszyć innowacje w całej branży przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.


Atos i IBM ogłosiły rozszerzenie swojej globalnej relacji w styczniu 2021r. aby pomóc klientom przyspieszyć ich wysiłki związane z transformacją cyfrową za pomocą Chmury hybrydowej i specyficznych dla branży rozwiązań automatyzacji zaprojektowanych w celu zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów.

Atos OneCloud łączy unikalny zestaw 10 ofert, aby pomóc klientom przyspieszyć migrację do Chmury. Obejmuje również szereg usług we współpracy ze światowej klasy ekosystemem partnerów, w tym IBM i RedHat, który obejmuje doradztwo w zakresie Chmury, wiedzę fachową w zakresie transformacji aplikacji i gotowe akceleratory Chmury oparte na wiodących ofertach firmy Atos w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Źródło: Atos

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top