Nowe, globalne badanie IBM dotyczące transformacji chmurowej wykazało istotną zmianę potrzeb biznesowych przedsiębiorstw. Zaledwie 3 procent respondentów potwierdziło, że w 2021 roku korzysta wyłącznie z jednego prywatnego lub publicznego dostawcy usług chmurowych, w porównaniu z 29 procentami w 2019 roku. Chmura hybrydowa stała się dominującą architekturą informatyczną także w Polsce, gdzie obecnie już tylko 5 procent przedsiębiorców korzysta z jednego dostawcy usług chmurowych w porównaniu z 30 procentami w 2019.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP 
 
Globalne badanie, przeprowadzone przez dział badawczy IBM Institute for Business Value (IBV) we współpracy z Oxford Economics, objęło prawie 7 200 osób pracujących na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla w 28 branżach i 47 krajach, w tym Polski. Wyniki wskazują, że sektor usług chmurowych wkroczył w erę hybrydową i "wielochmurową", a najczęstsze obawy przedsiębiorców w dalszym ciągu dotyczą uzależnienia od dostawcy, bezpieczeństwa, zgodności i interoperacyjności.

Badanie wykazało ponadto, że:

Zagrożenia cybernetyczne są na najwyższym poziomie w historii
 •  Złożoność infrastruktury zwiększa prawdopodobieństwo powstawania luk, które są wykorzystywane przez cyberprzestępców.
 • Jednak, co zaskakujące, ponad jedna trzecia respondentów nie wskazała, że poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego i zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem należą do ich największych inwestycji biznesowych i informatycznych 
 • Jednocześnie, 76 procent respondentów z Polski stwierdziło, że rozwiązania bezpieczeństwa danych stosowane w ich architekturze chmurowej są ważne lub bardzo ważne, w większości przypadków, dla powodzenia ich projektów cyfrowych.
Firmy odrzucają uzależnienie od jednego dostawcy
 •  Blisko 69 procent respondentów z Polski stwierdziło, że możliwość pełnego przenoszenia zadań operacyjnych bez uzależnienia od jednego dostawcy jest ważna lub niezwykle ważna dla powodzenia ich przedsięwzięć cyfrowych.
 • Prawie 71 procent polskich respondentów stwierdziło, że uzależnienie od dostawcy jest istotną przeszkodą w poprawie wydajności biznesowej w większości lub we wszystkich częściach ich środowisk chmurowych.
Wdrożenia chmur publicznych ewoluują w kierunku chmur branżowych
 • Prawie 70 procent respondentów z sektora rządowego i usług finansowych na świecie wskazało zgodność z przepisami branżowymi jako przeszkodę w osiąganiu wydajności biznesowej ich chmur obliczeniowych.

Na początku swojej przygody z technologiami chmurowymi, wiele firm korzystało z kilku różnych chmur, co powodowało złożoność i rozłączność poszczególnych elementów, potencjalnie narażając je na poważne zagrożenia bezpieczeństwa - powiedział Tomasz Zięba, Cloud and Data Platform Leader IBM Polska i Kraje Bałtyckie. Obecne wyniki potwierdzają,że aby transformacja cyfrowa zakończyła się sukcesem, narzędzia bezpieczeństwa, zarządzania i zgodności muszą obsługiwać wiele chmur i być wbudowane w hybrydowe architektury chmurowe w samym swym założeniu – dodał.


Badanie wykazało, że przedsiębiorstwa muszą ocenić swój sposób korzystania ze środowisk chmurowych pod względem wdrożenia, migracji, prędkości działania i potencjalnych oszczędności kosztów.

Opracowano także inne zalecenia:
 •  Skoncentruj się na bezpieczeństwie i prywatności. Określ, gdzie znajdują się twoje krytyczne obciążenia i przeanalizuj, kto i co ma do nich dostęp. Regularnie sprawdzaj, czy kontrole bezpieczeństwa i polityki prywatności są przestrzegane, lecz także czy niewłaściwie skonfigurowane zasoby i luki w oprogramowaniu są szybko usuwane.
 • Ustal, które obciążenia powinny zostać przeniesione do chmury. Przeprowadź inwentaryzację środowiska IT, aby skutecznie określić, które obciążenia i aplikacje przyniosą największą wartość znajdując się w chmurze, a które lepiej pozostawić w zasobach wewnętrznych.
 • Spraw, aby dane pracowały dla Ciebie. Przeanalizuj obciążenia za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i najlepszych praktyk, aby określić, gdzie i jak - z uzasadnionych powodów - umieścić je we właściwym miejscu.
 • Ustal podejście taktyczne. Przeanalizuj możliwe optymalizacje w sferze technologii, na przykład ustalenie optymalnego podejścia do modernizacji konkretnych aplikacji i zarządzania ważnymi kwestiami, takimi jak bezpieczeństwo, ład organizacyjny i odzyskiwanie danych po awarii.
 • Zbierz właściwy zespół. Powołaj interdyscyplinarny zespół, który będzie pracować nad określeniem sposobu, w jaki przedsiębiorstwo tworzy wartość dla swoich klientów.

Dodatkowe wnioski z raportu z 2021 r.
 • Respondenci z branż regulowanych, rządowych (85 procent) i usług finansowych (80 procent), jako ważne dla powodzenia przedsięwzięcia cyfrowego wskazywali narzędzia do zarządzania i zgodności, które mogą działać w wielu środowiskach chmurowych.
 • Zaledwie 1 procent respondentów w branżach elektronicznej, ubezpieczeniowej, produkcyjnej, telekomunikacyjnej, transportowej i turystycznej, deklarowało korzystanie z jednej chmury prywatnej lub publicznej w 2021 roku.

Źródło: IBM

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top