Elektroniczne teczki osobowe w PKP Cargo

Firma GAVDI Polska S.A. wdrożyła e-teczkę, elektroniczną teczkę osobową, w spółce PKP CARGO, największym w Polsce i drugim w Europie operatorem kolejowych przewozów towarowych. Digitalizacja teczek osobowych umożliwi PKP CARGO m.in. szybszy i łatwiejszy dostęp do dokumentów pracowniczych, co usprawni pracę działu kadr.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 
 
GAVDI Polska dostarczyła rozwiązanie „e-Teczka”, umożliwiające przechowywanie elektronicznych kopii wszystkich dokumentów papierowych zawartych w teczkach osobowych pracowników. Z kolei pracownicy PKP CARGO, przy wsparciu konsultantów GAVDI, stworzyli oprogramowanie, opracowali procedury oraz przygotowali zasoby teleinformatyczne umożliwiające skanowanie setek tysięcy dokumentów o różnej strukturze i formacie.

W elektronicznym archiwum umieszczono dotychczas teczki osobowe 6 tys. pracowników (łącznie ok. 750 tys. dokumentów). Dalsze prace realizowane będą w wewnętrznych strukturach firmy. Docelowo e-teczka ma zostać wdrożona dla 25 tys. teczek znajdujących się w obecnych archiwach i przyrostowo dla nowych, przyszłych pracowników.
Praca w oparciu o archiwum papierowych dokumentów jest czasochłonna. Elektroniczne teczki osobowe ułatwiają nam dostęp do dokumentów pracowniczych i oszczędzają czas pracowników działu kadr – mówi Elżbieta Zdrach, Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP CARGO.
Wdrożony moduł – „e-Teczka” umożliwia przypisywanie zeskanowanych dokumentów do konkretnego pracownika w systemie SAP HCM, co daje specjalistom działu HR szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji oraz możliwość łatwego przeszukiwania zasobów elektronicznego archiwum. Dokumenty mogą być wyszukiwane zarówno z poziomu teczki konkretnego pracownika, jak i kartoteki pracowniczej. Możliwe jest również zbiorcze wyszukiwanie dokumentów za pomocą dedykowanych raportów.
O skali tego przedsięwzięcia świadczy przewidywany docelowy zasięg projektu – w elektronicznym archiwum zostanie umieszczonych kilka milionów dokumentów, a zadanie będzie kontynuowane w przyszłości, również dla kolejnych pokoleń pracowników PKP CARGO S.A. CARGO – mówi Szymon Knobloch, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Konsultingu GAVDI Polska S.A.
Elektroniczna teczka pracownika jest kolejnym produktem GAVDI Polska, z którego korzysta PKP CARGO. Do tej pory firma wdrożyła rozwiązanie e-Deklaracje oraz Replicator.

Źródło: GAVDI Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top