Jak utrzymać koszty osobowe w ryzach?

Wynagrodzenie brutto, nagrody dla pracowników, koszty szkoleń czy badań okresowych – wszystkie te elementy składają się na koszty osobowe przedsiębiorstwa. Gromadzenie wiarygodnych danych dotyczących aktualnych i planowanych wydatków związanych z pracownikami to jeden z warunków efektywnego zarządzania organizacją.


 
Jest to niezbędne nie tylko w codziennej pracy firmy, ale także w sytuacji, gdy staje ona przed koniecznością podjęcia decyzji strategicznych, dlatego z pomocą przychodzą narzędzia informatyczne do planowania i symulacji kosztów osobowych.

Narzędzia informatyczne typu PCP (Personnel Cost Planning) dają organizacjom nie tylko możliwość precyzyjnego planowania, ale pozwalają również na prognozowanie w oparciu o różnorodne scenariusze. Dzięki tym rozwiązaniom, na podstawie przechowywanych w systemie danych o stanie zatrudnienia i aktualnych płacach, menedżerowie mogą symulować budżety, zakładając na przykład przyznanie podwyżki lub przyjmując konieczność obniżenia płac.
Zebranie potrzebnych informacji o pracownikach w firmie zatrudniającej kilka czy kilkanaście tysięcy osób jest czasochłonne, szczególnie w sytuacji, gdy cały proces realizowany jest w sposób niezautomatyzowany. Trudno wyobrazić sobie przetwarzanie tak dużej liczby zmiennych za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Dzięki dedykowanym rozwiązaniom IT do planowania kosztów osobowych można nie tylko znacznie skrócić ten czas, ale analizować na bieżąco ich wpływ na zarządzaną organizację. – mówi Szymon Knobloch, Członek Zarządu GAVDI Polska.
Rozwiązania IT do planowania i prognozowania kosztów osobowych, pozwalają nie tylko szybko i dokładnie zaplanować budżet na dany okres rozliczeniowy, ale także śledzić kluczowe wskaźniki HR oraz na ich podstawie podejmować decyzje operacyjne i strategiczne. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu kierownikom tzw. pulpitów menedżerskich, które za pomocą różnego rodzaju wykresów prezentują aktualne dane pochodzące z systemu do zarządzania kadrami.
Narzędzia do planowania kosztów osobowych i struktury zatrudnienia są również dostępne za pośrednictwem urządzeń mobilnych, takich jak smartfon lub tablet. Dzięki temu, menedżerowie mogą zaplanować strukturę zatrudnienia w swoim zespole niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, co w znaczny sposób ułatwia pracę oraz uelastycznia i przyspiesza cały proces. Co więcej, mogą oni mieć stały dostęp do kluczowych informacji z obszaru HR, co wpływa na efektywniejsze zarządzanie zespołami. – dodaje Szymon Knobloch.
Jednym z takich rozwiązań jest GAVDI PCP Box, które przy wykorzystaniu systemu SAP HCM zapewnia kompleksową obsługę procesu planowania zmian stanu zatrudnienia, generowania budżetu wynagrodzeń oraz kosztów osobowych, jego aktualizacji, analizy wykonania oraz księgowania w kontrolingowych narzędziach planistycznych SAP CO.

Źródło: Gavdi Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top