Elektroniczne paski płacowe oszczędzą czas i pieniądze firmy

Mimo, że wydawanie pasków płacowych nie jest obowiązkiem pracodawcy, wiele firm, szczególnie tych największych, decyduje się na taką formę informowania pracowników o wysokości ich wynagrodzenia. Taka praktyka usprawnia komunikację w organizacji, ale realizowana na bazie papierowych dokumentów wymaga dużych nakładów pracy ze strony działu kadr i płac. Proces ten można zelektronizować z korzyścią dla firmowego budżetu i organizacji pracy administracyjnej dzięki rozwiązaniu GAVDI ePaski.

Firmy, które w zarządzaniu kadrami korzystają z sytemu SAP HCM i chcą usprawnić proces generowania i wysyłania pasków płacowych mogą skorzystać z rozwiązania GAVDI ePaski, dzięki któremu pracownicy będą mieli wgląd do informacji o swoich wynagrodzeniach w sposób elektroniczny. Rozwiązanie umożliwia stworzenie paska płacowego dla każdego pracownika w formie dokumentu PDF na podstawie danych z systemu SAP HCM, opatrzenie go podpisem elektronicznym, zabezpieczenie indywidualnym hasłem pracownika, a następnie wysłanie ePaska każdemu zatrudnionemu na wskazany przez niego adres email. Dzięki temu pracownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wybranych dokumentów drogą elektroniczną mogą co miesiąc otrzymywać mailem informację o wysokości swojego wynagrodzenia, a dział kadr zyskuje możliwość masowego generowania pasków i ich automatycznego wysłania, co eliminuje konieczność dostarczania papierowych dokumentów.

Co ważne, aplikacja zapewnia poufność informacji i daje pewność, że wgląd do przesyłanych mailem danych będzie miał tylko uprawniony do tego pracownik. Każdy wygenerowany pasek płacowy jest automatycznie zabezpieczany indywidualnym hasłem, co wyklucza sytuację, w której inni zatrudnieni poznają wysokość zarobków swoich współpracowników. ePaski, które trafiają na skrzynkę mailową pracownika są też podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co potwierdza ich autentyczność.
Według polskiego prawodawstwa wydawanie miesięcznych pasków płacowych jest dobrowolne, ale wiele organizacji w swoich regulacjach zakładowych zobowiązuje się do przekazywania takich dokumentów. Takie rozwiązanie zapewnia przejrzystość w kwestii comiesięcznych wynagrodzeń i ułatwia komunikację na linii firma – pracownik. Dlatego warto skorzystać z narzędzi informatycznych, które pozwalają realizować ten proces szybciej, a dzięki zmniejszeniu nakładów pracy i ograniczeniu obiegu papierowych dokumentów, wpływają też korzystnie na budżet firmy. – mówi Ireneusz Hołowacz, Dyrektor ds. Produktów, GAVDI Polska S.A.
Rozwiązanie GAVDI ePaski pozwala zelektronizować nie tylko proces wysyłania pasków płacowych, ale także przekazywania pracownikom formularzy RMUA, deklaracji PIT czy innych dokumentów kadrowo-płacowych, co znacznie ułatwia codzienną pracę administracyjną działów kadr.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top