Polski oddział grupy Geberit, lider systemów sanitarnych i rurowych, wdrożył nowe rozwiązania informatyczne wspierające obszar HR. Tym samym zintegrował swoje lokalne procesy z centralą w Szwajcarii i pozostałymi zakładami w ramach grupy.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP 
 
W ramach projektu zaimplementowano rozwiązanie SAP HCM oraz autorskie produkty Gavdi: HR Box, eDeklaracje oraz TM Box i jedno z najnowszych rozwiązań autorskich Gavdi - Gavdi Time Management Platform - wspierające pracowników i menedżerów w zarządzaniu czasem pracy z użyciem intuicyjnego interfejsu FIORI opartego na najnowszych trendach w user experience. System został przygotowany do obsługi dwóch tysięcy pracowników. Za realizację projektu odpowiadała firma Gavdi.

Celem projektu było podniesienie efektywności procesów HR-owych poprzez ujednolicenie lokalnych systemów HR w stosunku do całej grupy Geberit, rozproszonej w ponad 50 krajach. Dotychczas oddziały w Polsce utrzymywały w globalnym systemie SAP tylko podstawowy rekord pracownika, a całościowe lokalne procesy HR odbywały się na niezintegrowanych systemach HR. Konsekwencją tego był stały nakład pracy poświęcany na podwójne wpisywanie danych do systemu czy przygotowywanie raportów z wielu systemów na potrzeby Grupy. W ramach projektu realizowanego z firmą Gavdi rozszerzono funkcjonalności globalnego systemu do pełnej obsługi kadrowej, wdrożono płace oraz nowoczesne i samoobsługowe systemy do obsługi czasu pracy.

W zakresie procesów kadrowo-płacowych wdrożono rozwiązanie oparte na SAP HCM i najlepszych praktykach rynkowych odzwierciedlonych w autorskim pakiecie Gavdi HR Box, który wspiera i optymalizuje procesy ewidencji i administracji kadrowej, rozliczania listy płac oraz obsługi ZFŚS. System dodatkowo rozszerzono o narzędzie Gavdi eDeklaracje do generowania i wysyłki pracowniczych deklaracji podatkowych w systemie SAP, który pozwala sprawnie i w krótkim czasie tworzyć masowe ilości dokumentów.

W ramach zapewnienia kompleksowego rozwiązania wprowadzono także zarządzanie czasem pracy, bazujące na Gavdi TM Box. To predefiniowany pakiet rozwiązań Gavdi oparty na wieloletnim doświadczeniu wdrożeniowym do obsługi procesów zarządzania czasem pracy i optymalizacji procesu planowania, ewidencji oraz analizy czasu pracy w odniesieniu do szczegółowych przepisów prawnych zawartych w Kodeksie Pracy oraz wynikających z wewnętrznych uregulowań klienta. Gavdi TM Box współpracuje z rozwiązaniem webowym Gavdi Time Management Platform, aby udostępniać rozwiązanie managerom i kierownikom do samodzielnego zarządzania i planowania harmonogramu z użyciem interfejsu FIORI oraz rozliczania czasu pracy pracowników.

Dział HR Geberit w Polsce borykał się z niejednolitymi systemami HR w stosunku do grupy. Potrzebowaliśmy rozwiązania, które zintegruje te systemy i usprawni obsługę kadrowo-płacową oraz czasu pracy we wszystkich spółkach Grupy Geberit w Polsce. Wdrożenie rozpoczęliśmy w kwietniu 2018 roku początkowo w oparciu o wewnętrzne zasoby SAP HR z Grupy. Okazało się jednak, że specyfika polskiego prawodawstwa okazała się być tak złożona dla kolegów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, że zdecydowaliśmy się na dodatkowe wsparcie i współpracę z polskim oddziałem firmy Gavdi. Decyzja była podjęta w ostatnim możliwym momencie, ale przy pomocy konsultantów z Gavdi udało się w rekordowo szybkim czasie 4-5 miesięcy przeprowadzić bardzo złożony i wielowymiarowy proces wdrożenia wszystkich modułów SAP HR – mówi Agnieszka Sarnowska-Szurgot HR Manager/HR Business Partner Grupy Geberit (Lider projektu ze strony biznesu).


Spójne systemy w krótkim czasie

Ze względu na wdrożenie wielu modułów, a przy tym ograniczony czas, projekt podzielony był na dwa etapy. Pierwsza część projektu na wdrożenie obsługi kadrowo-płacowej wystartowała w sierpniu 2018 roku, a we wrześniu rozpoczęło się wdrożenie systemu do obsługi czasu pracy. Projekt zakończył się w styczniu 2019.

Praca z firmą, która ma swoją centralę w innym kraju to zawsze wyzwanie, zwłaszcza wtedy, gdy projekt jest tak rozbudowany, jak w przypadku wdrożenia w Gebericie. Jednak współpraca z Grupą i jej szwajcarskim oddziałem układała się bardzo pomyślnie i sprawnie. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że mieliśmy zaledwie cztery miesiące na wdrożenie tak rozległych funkcjonalności, zarówno w systemie on-premise, jak i rozwiązań webowych dostępnych dla pracowników, należy dodatkowo podkreślić zaangażowanie oddziału z Polski i Szwajcarii. Pierwsze wypłaty w nowym systemie zostały wypłacone w styczniu 2019 roku, zgodnie z założeniami – mówi Wojciech Romanowicz, Dyrektor ds. Klientów Strategicznych, Gavdi Polska.


Międzynarodowa Grupa Geberit jest europejskim liderem technologii sanitarnej. Produkcja jest prowadzona w 29 fabrykach, z czego 6 mieści się za oceanem. Siedziba główna koncernu znajduje się w miejscowości Rapperswil-Jona w Szwajcarii. Grupa Geberit uzyskuje sprzedaż netto na poziomie 3,1 miliarda franków szwajcarskich, zatrudniając 12 000 pracowników w ponad 50 krajach. Akcje Geberit są notowane na giełdzie SIX Swiss Exchange. Od 2012 r. akcje Geberit wchodzą w skład SMI (Swiss Market Index).

Źródło: Gavdi Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top