Najnowsze badanie SAS przeprowadzone wśród liderów biznesu pokazuje, że stopień zaawansowania projektów z zakresu sztucznej inteligencji ma największy wpływ na to, czy organizacja wykorzystuje pełnię potencjału Internetu rzeczy. 90% respondentów przyznało, że dzięki AI (Articficial Intelligence) wyniki inicjatyw IoT (Internet of Things) przekroczyły ich oczekiwania. Badanie wykazało również, że przedsiębiorstwa korzystające z IoT i AI mają dwucyfrową przewagę nad konkurencją korzystającą wyłącznie z rozwiązań Internetu rzeczy. Różnice między firmami są mierzone za pomocą rożnych wskaźników biznesowych, takich jak: produktywność zespołu, poziom innowacji czy koszty operacyjne. REKLAMA 
 RAPORT ERP 
 
Wyniki badania SAS pokazują, że najbardziej owocne projekty IoT to de facto inicjatywy AIoT, rozumiane jako procesy decyzyjne wspomagane przez technologie z zakresu sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy. Do technologii AI zaliczamy: deep learning, uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie głosu oraz analizę obrazu.

Liderzy biznesu oczekują wzrostu przychodów z AIoT

W badaniu przeprowadzonym przez IDC pod patronatem firm SAS, Deloitte i Intel wzięło udział 450 liderów biznesu z całego świata, którzy opowiedzieli o tym, w jaki sposób wykorzystują technologię IoT i AI. Główne wnioski z badania:
  • 79% liderów rynku podejmuje decyzje związane z projektami IoT, a 92% z nich twierdzi, że dzięki AIoT osiągane rezultaty są lepsze niż zakładano.
  • 68% firm polega na danych pochodzących z urządzeń IoT, przygotowując zestawienie codziennych działań w arkuszach firmowych lub innych rozwiązaniach niebazujących na AI. Tylko 12% respondentów wykorzystuje IoT w procesie planowania. Jednak gdy dodatkowo wdrożą AI, liczba podmiotów wykorzystujących dane w procesie planowania wzrasta do 31%.
  • 34% uczestników badania stwierdziło, że wzrost przychodu jest ich głównym celem w projektach z zakresu AIoT. Inne cele to: rozwój innowacji (17,5%), możliwość oferowania klientom nowych usług cyfrowych (14,3%) oraz obniżenie kosztów operacyjnych (11,1%).
Firmy, które zbudowały kompetencje AIoT odnotowują lepsze wyniki w najważniejszych projektach, włączając w to: możliwość przyśpieszenia procesów, wprowadzanie nowych usług cyfrowych, zwiększenie produktywności pracowników oraz obniżenie kosztów. Przykładowo, firmy które wykorzystują dane IoT do usprawnienia procesów, lecz nie stosują AI, odniosły zamierzony skutek w 32% przypadków, podczas gdy firmy stosujące sztuczną inteligencję odniosły sukces w 53% przypadków.

Sztuczna inteligencja stanowi naturalny element środowiska internetu rzeczy, w którym urządzenia gromadzą lub generują dane. AI pomaga amortyzować ważne procesy decyzyjne oraz działania oparte o dane. Dziś większość organizacji wykorzystujących IoT znajduje się w pierwszej fazie rozwoju tych projektów. Mogą one zauważyć pewne prawidłowości dzięki danym pochodzącym z urządzeń Internetu rzeczy, ale nie są w stanie ich zweryfikować, wykorzystać w fazie produkcyjnej czy przełożyć tego na wzrost produktywności. Te kolejne kroki wymagają wdrożenia AI.

Dzięki połączeniu IoT i AI biznes jest w stanie rozwiązywać bardziej złożone problemy, niż jedynie sprawdzenie, czy dane urządzenie działa. Firmy mogą np. w handlu i produkcji określić zapotrzebowanie i zaplanować zatowarowanie lub ocenić jakość produktów, a w ochronie zdrowia zbadać stopień rozprzestrzenienia choroby w ramach placówki medycznej.

Źródło: SAS Institute

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top